DRAWING DATABASE

Autocad   Acad Lite
  Mechanical Desktop   Inventor
  Hurtig og effektiv indeksert database
Ta hand om dine tegninger som du ønsker

Søke på Anlegg: Tegning: Filenavn:

Start acad i riktig tegning med ett mus klikk !

Kjøre en valgfri script file for hver tegning

Flere brukere kan få tilgang til samme tegnings database på nettverk

Første gangs oppsett med Automatisk disk søk - fyller ut databasen for deg

Ajourhold databasen med Automatisk disk søk - fyller ut databasen for deg

    Back   download demo program